Onderzoek

Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog is er veel gepubliceerd over de lotgevallen van de joodse bevolking. Niet altijd is de informatie eenduidig. Het controleren en vergelijken van de gegevens blijkt een vereiste in combinatie met eigen gedegen onderzoek om tot een historisch verantwoorde familiegeschiedenis te komen, die wordt gebruikt bij het bepalen van de plaats waar struikelstenen komen te liggen.

Ook is de stichting van plan over de historie van de joodse gemeenschap zelf te publiceren. De opbrengst van de uitgaven komt ten goede aan de activiteiten van de stichting.