Onderzoek

Er is veel gepubliceerd over de lotgevallen van de joodse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet altijd is de informatie eenduidig. Het controleren en vergelijken van de gegevens blijkt een vereiste in combinatie met eigen gedegen onderzoek om tot een historisch verantwoorde familiegeschiedenis te komen, die wordt gebruikt bij het bepalen van de plaats waar struikelstenen komen te liggen.

Eind 2020 heeft de stichting het onderzoek afgerond en zijn de plaatsen van de struikelstenen in de gemeente Oude IJsselstreek in kaart gebracht. Vervolgens is in overleg met de organisatie van Gunter Demnig de datum bepaald voor het leggen van de eerste stenen in Terborg op 19 april 2021. Echter door de coronaperikelen moest worden besloten tot een latere datum en kon Demnig niet persoonlijk de stenen plaatsen. Adressen

Ook publiceert de stichting een boek over de historie van de joodse gemeenschap in de gemeente. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van de stichting.