Joodse familie Mestriz-Wolf voor de manufacturenzaak in Terborg

Na de Franse tijd was het voor joden gemakkelijker zich officieel in Nederland te vestigen. Ook in dorpen op het platteland gingen joodse families wonen. Rond het midden van de 19e eeuw kregen joodse gemeenschappen in de regio toestemming tot het inrichten van een begraafplaats, meestal buiten het dorp. In de dertiger jaren van de vorige eeuw hadden plaatsen als Terborg, Silvolde, Gendringen en Varsseveld een levendige joodse gemeenschap. Terborg had een kleine, fraaie synagoge, Gendringen een bescheiden sjoel, Varsseveld had ooit een huissjoel. De families waren met hun tradities een kenmerkend deel van de plaatselijke gemeenschap.

Over de regionale joodse geschiedenis zijn enkele publicaties verschenen. Hans Kooger geeft in zijn boek ‘Het Oude Volk’ een historisch overzicht voor de Achterhoek. In ‘1000 Jaar Gendringen’ is er een hoofdstuk aan gewijd. In haar boek over Villa Kalff in Terborg besteedt Aggie Daniëls aandacht aan de joodse begraafplaats bij de villa. In de tijdschriften van de oudheidkundige verenigingen in de gemeente zijn artikelen verschenen over deze geschiedenis en over joodse families/personen.

Links:

Aggie Daniëls – De laatste Joden van Gendringen

Joods leven in Gendringen

Joods leven in Terborg, Silvolde en Varsseveld