Via een brochure, media, voorlichtingsbijeenkomsten, lezingen en spreekbeurten op scholen wil de stichting de inwoners van Oude IJsselstreek e.o. bekend maken met het project.  Voor de basisscholen wordt een lespakket ontwikkeld.